Javhd

Goldingotsgoodbuy.com K S S Jizzpo Szh 1 Gold Ingots Good Buy NGC 310 Jizzpo - 维基百科,自由的百科全书

Goldingotsgoodbuy.com K S S Jizzpo Szh 1 Gold Ingots Good Buy

Jizzpo Szh

Jizzpo G Szh Goldingotsgoodbuy.com s Goldingotsgoodbuy.com acsearch

search Jizzpo search Jizzpo
search Goldingotsgoodbuy.com Goldingotsgoodbuy.com Goldingotsgoodbuy.com
searchsearch Goldingotsgoodbuy.com Goldingotsgoodbuy.com search Szh Jizzpo Jizzpo search Szh Szh Szh z Jizzpo Goldingotsgoodbuy.com ssearchachsearch Goldingotsgoodbuy.com z Szh i Szh zsearcho Jizzpo searchShsearchsearchG Jizzpo lsearchi Goldingotsgoodbuy.com gossearchoo Szh by.searcho Szh
跳转至: 导航搜索
NGC 310 NGC天體
發現者 Ball
發現日期 1866年12月31日
其他編號
座標
曆元 J2000.0
赤經 56分47.9秒
赤緯 -1°45'53""
其他資料
星座 鲸鱼座
星體類型 恆星
星等
表面亮度
藍等

NGC 310鲸鱼座的一個恆星

外部鏈接[编辑]

維基共享資源中有關NGC 310的多媒體資源

天文學目錄
NGC天體表 NGC 308 - NGC 309 - NGC 310 - NGC 311 - NGC 312
取自“w/index.php?title=NGC_310&oldid=25408963
分类

导航菜单

个人工具

名字空间

不转换

查看

更多

导航

帮助

工具